Jak poprawnie sporządzić oświadczenie sprawcy kolizji drogowej

Codzienna jazda własnym samochodem może prowadzić do nieoczekiwanych zdarzeń na drodze. Kierowcy chcą uniknąć problemów, ale każdego dnia może dojść do kolizji, nawet podczas niezwykle ostrożnej jazdy. Osoba poszkodowana musi wtedy zgłosić szkodę do towarzystwa ubezpieczeniowego sprawcy zdarzenia. W związku z tym warto znać podstawowe procedury stosowane przez firmy ubezpieczeniowe.

Ocena sytuacji na miejscu zdarzenia

Sposoby postępowania towarzystw ubezpieczeniowych mogą być mylące dla kierowców, szczególnie dla młodych ludzi bez wieloletniego doświadczenia. Dlatego należy zastanowić się nad czynnościami wykonywanymi bezpośrednio po kolizji na drodze. W tym przypadku Policja nie musi być wzywana, w zamian kierowcy mogą dojść do porozumienia między sobą. W tym celu jedna ze stron musi określić się jako sprawca zdarzenia. Następnie przebieg kolizji należy opisać w dokumencie o nazwie oświadczenie sprawcy kolizji drogowej. Powinien on zawierać wiele ważnych informacji, w przeciwnym razie firma ubezpieczeniowa może odmówić wypłaty odszkodowania.

Sporządzenie oświadczenia sprawcy kolizji

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej to dokument, który można sporządzić na zwykłej kartce papieru. Co prawda, w Internecie istnieją szablony ułatwiające zebranie wszystkich potrzebnych informacji, ale prawie nikt nie wozi gotowych dokumentów w samochodzie. Firmy ubezpieczeniowe dopuszczają każdą formę zgłoszenia, o ile zawiera ono informacje niezbędne do rozliczenia szkody.

Informacje ważne dla firmy ubezpieczeniowej

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej w szczególności musi zawierać następujące informacje:

– imiona i nazwiska kierowców,

– numery PESEL kierowców,

– adresy zamieszkania kierowców,

– numery i serie dowodów osobistych,

– numery posiadanych praw jazdy,

– kategorie posiadanych praw jazdy,

– marki i modele samochodów biorących udział w zdarzeniu,

– numery rejestracyjne aut,

– numery identyfikacyjne VIN (czyli numery nadwozia),

– przebieg zdarzenia na drodze,

– informację, kto jest sprawcą zdarzenia,

– informacje o świadkach kolizji lub wypadku.

Dodatkowe informacje o pojazdach

Poza tym w oświadczeniu sprawcy kolizji muszą znaleźć się dane dotyczące umowy ubezpieczenia OC osoby odpowiedzialnej za wypadek, najlepiej wraz z nazwą towarzystwa ubezpieczeniowego. Jeżeli auta mają więcej niż jednego właściciela, należy podać dane tych osób. Musi to odpowiadać informacjom zawartym w dowodzie rejestracyjnym samochodu. Jest to szczególnie ważne, jeśli zakup auta finansowany jest kredytem bankowym. Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej sporządzone w prawidłowy sposób przyspieszy proces likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania. Dlatego warto zadbać o zebranie wszystkich istotnych informacji dla firmy ubezpieczeniowej.