Główne rodzaje ubezpieczeń turystycznych

Sezon wakacyjny widnieje już na horyzoncie. Osoby wyruszające wówczas na zagraniczny urlop powinny koniecznie zadbać o wykupienie odpowiedniej polisy, która okaże się nieoceniona np. w razie utraty zdrowia albo kradzieży samochodu. W dalszej części artykułu zostaną wymienione i pokrótce opisane najważniejsze ubezpieczenia turystyczne dostępne obecnie na rynku.

KLZ i NNW to absolutna podstawa

Od lat zdecydowana większość osób udających się na mniej lub bardziej egzotyczne wojaże stawia na ubezpieczenia turystyczne kosztów leczenia za granicą (w skrócie KLZ). Taka forma ochrony gwarantuje bowiem zwrot wszelkich wydatków finansowych poniesionych wskutek ewentualnego leczenia szpitalnego – łącznie z opłatami za konsultacje lekarskie, zabiegi ambulatoryjne, specjalistyczne badania czy drogie leki. Suma polisy wynosi od 10 000 euro do maksymalnie 60 000 euro (zależnie od wariantu), a przy wypłacaniu odszkodowania dany zakład zawsze wymaga okazania oryginałów rachunków poświadczających konkretne straty pieniężne. Należy je zatem skrupulatnie gromadzić. Bardzo popularne są ponadto ubezpieczenia turystyczne następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), stanowiące optymalną ochronę w sytuacji nagłej utraty zdrowia bądź śmierci. Wartość sumy waha się tutaj zazwyczaj pomiędzy 5000 zł a 20 000 zł. Warunkiem przyznania świadczenia jest nie tylko dostarczona dokumentacja, ale również ekspertyza lekarza pełniącego funkcję orzecznika ubezpieczeniowego. Na koniec warto pamiętać, że stopień uszczerbku zostaje ustalony nie wcześniej aniżeli po zakończeniu procesu leczenia. 

Pozostałe interesujące polisy 

Jeśli jedziemy wypocząć za granicę, to możemy z powodzeniem rzucić okiem na ubezpieczenia turystyczne assistance. Zapewniają one całodobową pomoc medyczną w razie zachorowania, urazu kończyny i innych niespodziewanych wydarzeń losowych. W ramach tego typu świadczenia istnieje nawet opcja zwrotu kosztów transportu do Polski i ekspresowego załatwienia dokumentów zastępczych pozwalających na bezproblemowe opuszczenie obcego państwa. Trzeba jednak zawiadomić towarzystwo ubezpieczeniowe w ciągu siedmiu dni od momentu powstania szkody. Na uwagę zasługują jeszcze z pewnością następujące ubezpieczenia turystyczne:

– bagażu podróżnego – od kradzieży, zniszczenia lub zagubienia

– sprzętu sportowego – od utraty lub awarii podczas transportu, przechowywania, ewentualnie eksploatacji

– samochodu – przydaje się zwłaszcza poza Unią Europejską (np. w Serbii, Norwegii, Albanii)

– odpowiedzialności cywilnej – obejmuje szkody materialne i zdrowotne wyrządzone osobom trzecim